Jak zdobyć klucz API Google Maps

W celu zapewnienia poprawnego działania map umieszczanych na stronie, należy odpowiednio skonfigurować usługę w Google Cloud Platform. Poniżej znajdziesz instrukcję, jak zrobić to gdy masz już konto na Google Cloud Platform, oraz gdy nie masz takiego konta.

Jeśli nie masz konta na Google Cloud Platform:

-> Przechodzimy na : https://developers.google.com/maps/gmp-get-started?pli=1

-> Klikamy w „Get Started i przechodzimy cały proces rejestracyjny. Tworzymy konto i podpinamy kartę płatniczą

-> Wybieramy interesujące nas usługi (mapy) i klikamy włącz. Akceptujemy klucz API i przechodzimy dalej.

-> Przechodzimy do panelu głównego poprzez kliknięcie w logo „Google Cloud Platform” i z sekcji „Pierwsze kroki” wybieramy „Przeglądaj i włączaj interfejsy API”

-> Z menu bocznego wybieramy „Dane logowania” i klikamy w utworzony klucz API

-> W sekcji „Ograniczenia aplikacji” zaznaczamy „Strony odsyłające HTTP” i dodajmy własną domenę np. mamezi.pl/*

-> W sekcji „Ograniczenia interfejsów API” z listy rozwijalnej wybieramy, moduł „Maps JavaScript API” i klikamy „Zapisz”

Takim sposobem usługa mapy google została skonfigurowana.

Jeśli masz już konto na Google Cloud Platform należy:

-> Przejść tutaj i utworzyć nowy projekt lub wybrać istniejący: https://console.cloud.google.com/projectselector2/home/dashboard

-> Gdy wybierzemy projekt to z menu bocznego po lewej stronie wybieramy „Interfejsy API i usługi” (API&Services) a następnie „Biblioteka” (Library)

-> Wyszukujemy „Maps JavaScript API” i włączamy zasób dla naszego projektu

-> Gdy to zrobimy, wracamy do kategorii „Interfejsy API i usługi” tym razem wybierając „Dane logowania” (https://console.cloud.google.com/apis/credentials)

-> Tworzymy nowe dane logowania poprzez wybranie kluczu API

-> W okienku, które wyskoczyło klikamy „Ogranicz klucz”

-> W sekcji „Ograniczenia aplikacji” zaznaczamy „Strony odsyłające HTTP” i dodajmy własną domenę np. mamezi.pl/*
W sekcji „Ograniczenia interfejsów API” z listy rozwijalnej wybieramy, wcześniej zainstalowany moduł „Maps JavaScript API” i klikamy „Zapisz”

-> Jeśli do tej pory konto rozliczeniowe nie zostało rozliczeniowe, to nalezy to zrobić teraz. Z menu bocznego po lewej stronie wybieramy „Płatności”

-> Następnie wybieramy „Formy płatności” i dodajemy nową

Jak zdobyć klucz API Google Maps

W celu zapewnienia poprawnego działania map umieszczanych na stronie, należy odpowiednio skonfigurować usługę w Google Cloud Platform. Poniżej znajdziesz instrukcję, […]